Protestbrief nav arrestatie en aanklacht wegens opruiing Olof van Winden / TodaysArt festival

stroom

Bij Stroom Den Haag: zes opruiende posters op een rijtje

(Zie mbt deze affaire het eerder geplaatste smaakpolitie treedt steeds harder op voor meer beeld, achtergrond en aanleiding.)

Vijftig Haagse kunstinstellingen vragen tekst en uitleg, een professioneel vraagteken vanuit de Hofstad. Een onderschrijvenswaardig initiatief:

“Aan de Burgemeester van Den Haag
Dhr. J. van Aartsen
Postbus 12654
2500 DP Den Haag

Den Haag, 23 september 2009

Geachte heer Van Aartsen,
Op zaterdag 12 september is onze collega Olof van Winden, de directeur van het TodaysArt festival, gearresteerd door een team van politie Haaglanden.

Olof is enkele uren gevangengezet en drie keer verhoord op de dag van zijn arrestatie en nog eens twee keer in de week daarna. Ook medewerkers van zijn team zijn verhoord. Inmiddels is Van Winden in staat van beschuldiging gesteld wegens opruiing. Reden voor de aanklacht: het affiche van het festival, met daarop een beeld van een aanslag op het Vredespaleis, en promotiefilmpjes op YouTube van soortgelijke strekking. Het thema van het festival is dit jaar ‘Conflict’.

Den Haag profileert zich graag als stad van recht en vrede: grote internationale juridische instituten zetelen in Den Haag, en er komen er steeds meer bij. Afgelopen maandag 21 september hebben we de dag van de vrede gevierd. Het debat over recht en vrede wordt met graagte in deze stad gevoerd. En dat debat zal steeds weer gaan over conflicten en oplossingen.

Regelmatig krijgen wij als kunstinstellingen de vraag van het gemeentebestuur voorgelegd of wij met onze activiteiten willen aansluiten bij dit thema. Het gemeentebestuur doet er intussen alles aan om ook via kunst en cultuur het imago van stad van recht en vrede te bevorderen, getuige bijvoorbeeld het naar Den Haag halen van het festival ‘Movies That Matter’. Ook de cultuursector probeert aan te sluiten bij ‘recht en vrede’. Wim van Krimpen stelt voor om Den Haag als culturele hoofdstad in 2018 het thema ‘Recht op cultuur’ te laten dragen. Met het thema ‘Conflict’ kiest ook het TodaysArt festival voor een onderwerp dat past bij de ambities van de stad.

Kunst als aanjager van de politieke en maatschappelijke discussies is een eeuwenoud gegeven. Dat in de kunst grenzen worden opgezocht is inherent aan het medium. Er is een groot verschil tussen een ‘opruiende burger’ en een groep kunstenaars die het thema ‘conflict’ vormgeven. Als de politie van Haaglanden daar aan twijfelde, had een simpel telefoontje met de organisatie van TodaysArt genoeg kunnen zijn. Nu heeft het Politiekorps Haaglanden met deze arrestatie naar een zeer zwaar middel gegrepen, en is er ook nog eens flink doorgepakt: de officiële aanklacht wegens opruiing tegen Olof
van Winden ligt er.

Kunstenaars moeten in vrijheid hun werk kunnen blijven doen. De kunst moet het laboratorium kunnen zijn voor (nu nog) ondenkbare modellen en debatten over de wereld en dus ook over recht en vrede. Het getuigt van groot onbegrip van de rol van de kunst dat er op deze manier is gereageerd op het promotiemateriaal van TodaysArt. Juist een stad van recht en vrede moet beschikken over een politiekorps dat het onderscheid kan maken tussen daadwerkelijke opruiing en geëngageerde kunst. Wij zijn geschokt door de gebeurtenissen, en steunen onze collega Olof van Winden en de medewerkers van TodaysArt. Wij vragen u ons opheldering te geven over deze krampachtige reactie op het promotiemateriaal van het festival. Is het besluit tot arrestatie in overleg met u genomen? Hoe denkt u in de toekomst om te gaan met de afweging van het recht op vrijheid van meningsuiting van de kunstenaar en de openbare orde?

Wij vragen u om alles te doen wat in uw vermogen ligt om – als burgemeester van de stad van recht en vrede en als korpsbeheerder – de vrijheid van expressie en de artistieke vrijheid van de kunstenaars in uw stad te garanderen.

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend,
De directeuren van de Haagse culturele instellingen:
Gemeentemuseum Den Haag – Benno Tempel
Nederlands Dans Theater – Jet de Ranitz
Residentie Orkest – Niels Veenhuijzen
Het Nationale Toneel – Evert de Jager
De Koninklijke Schouwburg – Oscar Wibaut
Muziekcentrum en Danstheater – Saskia Kriekhaus
Koninklijke Academie v. Beeldende Kunsten – Jack Verduyn Lunel
Paard van Troje – Jeroen van de Wiel
Holland Dance Festival – Samuel Wuersten
Koorenhuis – Caroline Wiedenhof
Stroom Den Haag – Arno van Roosmalen
Museon – Bert Molsbergen
Theater aan het Spui – Cees Debets
Korzo theater – Bernadette Stokvis
Toneelgroep De Appel – Gerrit Dijkstra
Diligentia/Pepijn – Erik Pals
Vrije Academie/Gemak – Marie Jeanne de Rooij
Stella Den Haag – Willy Smits
Filmhuis Den Haag – Miriam Gilissen
Crossing Border Festival – Louis Behre
Winternachten – internationaal literatuurfestival Den Haag – Ton van de Langkruis
Kosmopolis Den Haag – Rabiaâ Benlahbib
Theater De Regentes – Wim van Stam
Theater Zeebelt – Hanna Boender
Den Haag FM/ Den Haag TV – Sedat Bugdaci
Festival De Betovering – Bonnie van der Burg en Suzanne Verboeket
Dichter aan Huis – Ferry Simonis en Marlies Bender
Doen Evenementen – Roland Verbiest
Stichting Toneelgroep Drang – Lucienne van Amelsfort en Ton Theo Smit
Centrum Le Papillon – Farid Aouled-Lahcen
Cultuuranker Escamp – Paul Cornelissen
Stichting Evenementen Grote Markt – Maarten Hinloopen
5 Mei festival – Gerard van den IJssel
Stichting TAG – Hicham Khalidi
State-X New Forms Festival – Henk Koolen
Jeugdtheaterschool Rabarber – Rebecca van Leeuwen en Karin Lucet
Stichting Atrium Den Haag – Corné Ran
Shoot Me Festival – Fleur van Rijn
R.G. Ruijs Stichting – Robert-Jan Rueb
ACKU Cultuurburo – Valentijn Schulz
Pure Jazz – Michiel Varenkamp
Haags Popcentrum – Rob Vondracek
Bunker/Motorwolf Records – Guy Tavares
Nutshuis – Mirjam Zweers
My First Art Collection – Ricardo Burgzorg
Op Trek/Hotel Transvaal – Sabrina Lindemann
Villa Ockenburg/Stichting Z – Thijs Ebbe Fokkens
Het Departement – Jan Borchers
Alba Theaterhuis – Onno Ephraim
Radio Tonka – Peter Bos
en vele medewerkers van deze instellingen

cc: Wethouders van Den Haag en de leden van de Haagse Gemeenteraad, de Nederlandse pers”

Spreek uw verbazing uit over de gang van zaken, steun Olof van Winden en collegae door hieronder te reageren:

About Jeroen Bosch 4620 Articles
Smaakmakend sinds jaar en dag: onafhankelijk kunstenaar, tentoonstellingmaker, trendbeheerder en oprichter art agent orange, artist run art agency. Eigen werk onder jeroenbosch.com Meer info zie trendbeheer.com/jeroen-bosch

50 Comments

  1. “Kunst als aanjager van de politieke en maatschappelijke discussies is een eeuwenoud gegeven.”

    En vice versa niet begrepen. Volledige stem mijnerzijds.

    OpenSpace Kunstenaarscollectief Utrecht – Stefan Klee

  2. Politie reageert als dove insecten. Kortom, zonder enig besef van context. Waardeloze opgefokte manier van handelen. Vermoedelijk uit frustratie over onvermogen op vlakken die er wél toe doen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*