Het gouden randje

Fragment ‘Utrecht revisited’, webtvutrecht.

In 1999 won Leon Giesen een Gouden Beeld voor een documentaire over Rowwen Hèze en gebruikt plakjes van dat beeld nu voor Het Gouden Randje. Een door hemzelf in het leven geroepen prijs “voor mensen die, zonder dat iemand er om heeft gevraagd en zonder dat zij er enig financiëel voordeel bij hebben, de wereld mooier proberen te maken”. De enige prijs met louter nominaties.

Mondoleone.nl/hetgoudenrandje/index.htm

(via Kbtr)

About Niels Post 3579 Articles
Niels Post is beeldend kunstenaar en actief als mede-oprichter van Trendbeheer.com. Hij is opgeleid aan de AKI in Enschede en het San Francisco Art Institute. Zijn werk is wereldwijd te zien geweest op videofestivals, tentoonstellingen en als zelfinitiatief in de openbare ruimte. Spam, computer gegenereerde tekst die niemand wil maar die overal opduikt, vormt de laatste jaren het basismateriaal van zijn beroepspraktijk. Post gebruikt het voor interventies op leegstaande winkelramen, wandsculpturen en ruimtevullende installaties.

3 Comments

  1. “Of de man die er voor gezorgd heeft dat de Amerikaanse treinen een bijzonder mooi akkoord toeteren: Deane Ellsworth. Ellsworth, nu in de 70, keek maar wat vreemd op toen er iemand uit Nederland kwam die alles wilde weten van zijn jazzy toeter akkoord.”

    De welluidende klanken hebben hier op TB eerder geklonken, maar de naam erachter was mij onbekend. Maar kijk es:

    “Attached are two articles from the Sept/Oct and Nov/Dec 1974 issues of Extra 2200 South written by none other than Deane Ellsworth:”

    http://www.hornwhistleboard.com/viewtopic.php?f=22&t=1958&st=0&sk=t&sd=a&sid=3355ab68813c18d24b653f097f332acb

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*