About [Redactie] 8944 Articles
Berichten in Trendbeheer kort en ingezonden verslagen van gelegenheidscorrespondenten.

33 Comments

 1. BALTAN Laboratories (Eindhoven), Paradox (Edam) en kuS (Heerlen) heb ik nog nooit van gehoord en Printroom (Schande!) en ZAM Magazine (nou ja) zijn missertjes.

  Voor de rest een waslijst aan felicitaties: Casco, De Player, Extrapool, Fundament, Hotel Mariakapel, KOP, Kunsthuis Syb, Lokaal 01, Nest, Next Nature, NP3, Onomatopee, SMART Project Space, Stroom, TAG, Wall House #2, Metropolis M, VOLUME en De Witte Raaf: de vlag in top!

  Taart!

 2. Karin de Jong/PrintRoom, de vleesgeworden subsidie uitwas van Rotterdam. Jaren lang werkelijk geen zak gedaan behalve overal een spoor van vernieling en ruzie. Nu kennelijk in een laatste poging een ruimte geopend in de hoop op de Mondriaan jackpot en er nog mee wegkomen ook. Inderdaad, een schande.

 3. Waarom anno 2011 een papieren tijdschrift gesubsidieerd? Liever het geld dat beschikbaar is besteden aan de kunst en de presentatie van de kunst.

  Hoeveel geld gaat er naar de tijdschriften?

 4. > Waarom anno 2011 een papieren tijdschrift gesubsidieerd?

  Erm gewoon omdat dat er bij kan. Voor het niet papieren tijdschrift ontving Metropolis M al onderstaand. (Uit jaarverslag Mondriaanstichting 2010)

  Metropolis M, Utrecht
  Programma 2011–2012
  € 200.000 – € 928.000
  januari 2011 – d ecember 2012
  Metropolis M is een belangrijk blad voor
  kunstkritiek dat niet alleen het vakpubliek
  maar ook een breder publiek bereikt. Het
  internationale bereik neemt toe en ook de
  weblog heeft impact. In de komende jaren
  handhaaft Metropolis M de redactionele
  koers en investeert het in de website en
  bijzondere producties.

  http://www.mondriaanfoundation.nl/content/pdf/Jaarverslag_2010.pdf

 5. Wow, dat is veel geld. Hoe wordt zoiets gerechtvaardigd door de Mondriaanstichting en door de mensen van MetropolisM zelf? Een euro voor het tijdschrift is een euro niet besteed aan de kunst. Toch?

  Is Metropolis M zo uniek en, belangrijker, is dat geld echt nodig? Ik zie niet in wat Metropolis M doet wat ook niet door anderen wordt gedaan of kan worden gedaan. Er zijn inmiddels vele sites die de kunstwereld coveren en succesvol de eigen broek ophouden. En noway dat het maken van een website zoveel hoeft te kosten. Überhaupt is het maken van (online)tijdschriften een zaak die prima door de vrije markt kan worden gedaan. Zeker in tijden van schaarse middelen.

  Metropolis M sympathiseert met de Occupy-beweging, dat staat ze vrij, maar stevige een hand in eigen boezem zou niet misstaan, 200.000 euro subsidie ontvangen is gewoon graaien ten koste van de kunst.

 6. In de papieren VK van vandaag (‘vallend blad’) draait de heer Domeniek Ruyters eromheen – onder de veelzeggende kop ‘kunsttijdschriften doen een laatste poging hun subsidie te redden’.

  “Het is merkwaardig dat eenmalige publicaties nog wel subsidie kunnen aanvragen, maar tijdschriften niet.” (Ben ik mee eens dat dat vreemd is.)

  En: “Het is merkwaardig dat MM zou moeten gaan concurreren met op een breder publiek gerichte kunstbladen als Kunstbeeld en Museumtijdschrift.”

  De VK mist een paar ton – Domeniek Ruyters houdt zijn mond en/of de Volkskrant vraagt niet door -: “De subsidies die de tijdschriften krijgen, vareert van een paar duizend tot tienduizenden euro’s per jaar.”

  Ik heb Domeniek gemaild met de vraag over welk bedrag bovenstaande Mondriaantoekenning 2012 gaat, naast die eerdere 200.000 euro voor website en speciale activiteiten zoals blijkt uit het jaarverslag mondriaan 2011, maar (nog) geen antwoord gekregen.

  VK artikel PDF:
  https://trendbeheer.com/69/vktijdschrift.pdf

 7. Vergis je je misschien @JB? Het MS persbericht waarin nu bekend is gemaakt welke instellingen in 2012 subsidie krijgen, bevat ook ‘oude’ toekenningen. Dat wil zeggen: in 2010 kon voor 2 jaar (2011 en 2012) aangevraagd worden. Metropolis M (onder andere) heeft dat gedaan en is toen voor 2 jaar gehonoreerd. Maar dit geldt ook o.a. voor Casco, Smart, Hotel Mariakapel. Ik lees het persbericht dus niet als een extra ‘er-nog-eens-bovenop’ subsidie voor Met.M, maar als een oude toekenning voor 2012, die in 2010 al gedaan is.

  Overigens ben ik wel benieuwd naar de afwijzingen 2012…

 8. > Vergis je je misschien @JB

  Kan zijn, staat open: ik heb Domeniek ernaar gevraagd, geen antwoord gekregen, in de VK van vandaag staat dat “een paar duizend tot tienduizenden euro’s per jaar”. Waarbij opgemerkt moet worden dat 200.000 inderdaad een paar paar paar tienduizenden is. Vrij veel vergeleken met de rest van het rijtje taart en proost bovenaan genoemd.

  Overigens is dat persbericht dan niet echt duidelijk. Die oude bedragen zijn immers ook al eerder gepersbericht en staan keurig openbaar in het jaarverslag vorig jaar.

  Ha en wie niet heeft gekregen… ben ik wel benieuwd naar de afwijzingen… Dat zijn er veel wellicht. Geen idee. Mondriaan aanvragen en krijgen is toch voor de wat listiger types wed ik.

 9. Wat is nou jullie big deal met Metropolis M? Ik vat het niet helemaal namelijk.

  ‘Ik zie niet in wat Metropolis M doet wat ook niet door anderen wordt gedaan of kan worden gedaan’ zeg je, HvI. En ‘Er zijn inmiddels vele sites die de kunstwereld coveren en succesvol de eigen broek ophouden’.

  Serieus? De vele sites die de kunstwereld coveren over één kam scheren? D’r zijn mijns inziens toch een hoop onderlinge verschillen. En dan is er eentje die het niet voor de hobby houdt, maar zijn professionele schrijvers netjes betaalt. Is dat erg?

 10. Ik zie het beschikbare geld veel liever aan kunst besteed dan aan een tijdschrift. Daarbij vind ik dat MM niks doet dat (zo veel) subsidie rechtvaardigt, zeer zeker niet het onderhouden van een website. Schaarse middelen moet je besteden waar nodig is, niet ergens anders. Prioriteiten. Flink gechargeerd, met dit geld had een kleine, bedreigde kunstinstelling kunnen overleven.

  Een tijdschrift runnen is een commerciële onderneming. Mensen betalen voor hun werk hoort, maar dit hoeft niet uit een subsidie betaald te worden die anders naar de kunst zelf kan gaan.

 11. Herman, ik moet zeggen, hoewel Metropolis M nog nooit een woord aan mij heeft vuil gemaakt, wat na twintig jaar toch langzaam een schandaal genoemd mag worden, dat volgens mij die subsidie zeker niet onterecht of weggegooid is: papieren tijdschriften blijven lang bestaan en bewaard, en hebben zo een veel groter bereik als kleine kunstinstellingen waar tweeeneenhalve bezoeker een keer de tentoonstelling komt bekijken.
  Dan kan men net zo goed volhouden dat presentatieinstellingen commerciele ondernemingen zijn, een soort van verkapte galerieen.

 12. Ik vind dat je een eigenaardig onderscheid maakt tussen tijdschriften en kunstinstellingen HvI. Waarom zou hetzelfde argument dat je gebruikt niet ook moeten opgaan voor de instellingen: dat ze zelfredzaam dienen te zijn? Ter verspreiding en als duider dient juist MM als platform voor kunst in ontwikkeling. Productie van kunst en de verspreiding ervan zijn niet te scheiden. Eigenaardig hoe in de retoriek je juist de categorie van de productie uitsluit van de marktwerking.

 13. Geef mij maar een goede blog of website ipv een papieren versie daarvan wat na 1 a 2 x lezen op een stapel belandt en weer wordt weggegooid na een verhuizing.

 14. Wellicht ten overvloede, natuurlijk beweer ik niet dat een tijdschrift als MM zou moeten verdwijnen. Het belang van podia waar werk wordt besproken, geïntroduceerd etc. lijkt me zonneklaar. En misschien is een tijdschrift als MM in sommige opzichten soms wel belangrijker dan een kleine instelling ergens in het land met 4 bezoekers per dag, dat zou best kunnen.

  Maar anders dan een kleine presentatie-instelling is, naar mijn mening, het tijdschrift vele malen beter in staat geheel zelfstandig de broek op te houden. Plus dat de instelling naar ik hoop als een soort productiehuis functioneert en zo direct werk van een kunstenaar mogelijk kan maken. Een rol die het tijdschrift voor de kunstenaar gewoonlijk niet heeft. Vandaar de keuze.

  Wat niet weg neemt dat naar de praktijk van zo’n kleine instelling best kritisch mag worden gekeken. Graag zelfs, dat lijkt me voor iedereen goed. Want zouden die presentatie-instellingen juist maar wat commerciëler zijn, bij Smart Project Space kun je gelukkig met prima eten, drinken en dansen je geld kwijtraken, maar hoe dat elders moet?

  Verder, ik ken de waarde en charme van papier, maar van wat ik om me heen merk is dat steeds meer (wetenschappelijke) tijdschriften digitaal only gaan en dat dit snel wendt.

 15. Ruyters zegt: we bedienen een markt van in kunst en cultuur geinteresseerden, uit de kunstwereld en daaromheen. Dat is een specialistisch publiek

  Ruyters ziet zichzelf een ruimer publiek bedienen dan ik zo inschat. Het is een hermetisch clubblaadje van Bak, Casco en Wd W dat eigenlijk alleen voor de eigen intimi schrijft.
  Verder hopeloos ouderwets zonder dat zelf door te hebben.

  @RT schrijvers netjes betaald? Een paar tientjes voor een stuk over een buitenlandse plek. Het is niet eens genoeg voor de reiskosten.

 16. He mensen, moet het nu weer ontaarden in zo’n hullie-zullie discussie tussen “hedendaagse kunstenaars” en “onbegrijpelijke inner circle avantgarde sektariërs”? De laagdrempelige navelstaarder versus de hoogpolige navelstaarder?

  Zou het niet eens tijd worden om in te zien dat er verschillende smaakjes hedendaagse kunst zijn en dat het best lekker kan zijn om eens aan de ander te likken en het contraproductief is om de neus voor de ander op te halen / op de ander te gaan lopen fitten?

  Ik onderschrijf de denktrant van Nous: Metropolis zal in 2010 een bedrag van 100.000 Euro per jaar voor de jaren 2011 en 2012 toegekend hebben gekregen op een begroting van 464.000 Euro per jaar. Dat is 21,5% van hun jaarbudget en ik denk dat ALLE instellingen die hun aanvraag gehonoreerd zagen een hoger percentage van hun jaarbegroting gefourneerd krijgen van Mondriaan.

  Op het gebied van discoursvorming, signalering van internationale ontwikkelingen en het -middels hun Engelstalige sectie- in het buitenland onder de aandacht brengen van wat er in Nederland gebeurt, is de rol van Metropolis zeer belangrijk. Allicht zelfs belangrijker om in de Nederlandse kunstinfrastructuur te hebben dan sommige instellingen. Kunstbeeld bedient inderdaad een andere, net iets makkelijker te bereiken markt en ook Trendbeheer speelt zijn eigen rol. De toon / zuurtegraad van Domeniek is anders dan die van Jeroen, en dat is maar goed ook (wat niet wil zeggen dat Metropolis’ taalgebruik niet een heel klein beetje toegankelijker gemaakt zou kunnen worden)…

  Ik spreek uit ervaring, want na werkzaam te zijn geweest bij Casco (inderdaad, niet de makkelijkste kunst) ben ik nu verbonden aan Nieuwe Vide (inderdaad, net wat toegankelijker dan Casco). Daarnaast heb ik zowel geschreven voor Metropolis (website: 40 Euro per bijdrage, tijdschrift 22ct per woord, dus Crl p moet wel differentiëren) & Tubelight (onbezoldigd, zels geen reiskosten), alsook voor Trendbeheer (eveneens onbezoldigd). Voor iedere afzonderlijke toko heb ik met veel plezier gewerkt.

  Wat zou het mooi zijn als iedereen wat omnivoorder van aard zou zijn en eens bij de ander over de schutting zou kijken. Een ietwat toeschietelijker houding is niet alleen nobel maar ook broodnodig, anders worden al onze hoofden in 1 beweging er door Zijlstra cs. afgemaaid….

 17. “onbegrijpelijke inner circle avantgarde sektariërs””

  Nou Jaring, wat onaardig om zo over je voormalige werkgevers te praten ;-)

  Er is een gezond wantrouwen tussen de oude en nieuwe kunstmedia (inclusief neerbuigende stellingnames en typeringen). Ook Domeniek doet daar vrolijk aan mee:

  “Populair is bijvoorbeeld de Rotterdamse kunstblog trendbeheer.com, geproduceerd door de kunstenaars Jeroen Bosch en Niels Post en een schare correspondenten uit de eigen kennissenkring. De site biedt de voor kunstenaarsblogs gebruikelijke stortvloed aan plaatjes en nieuwslinks, maar meer dan mede-kunstenaarsbloggers als bijvoorbeeld buuv.nl en ctrlaltdelete.org, doet de Rotterdamse site alle moeite de eigen achterban te plezieren door elke paar dagen een nieuw fotoverslagje te brengen van een openingsreceptie bij een tentoonstelling, de meeste daarvan in de regio Rotterdam en Den Haag. Met kunstkritiek heeft het allemaal weinig te maken, maar gezellig is het wel. Onder de plaatjes staan steevast wat verse onderbuikreacties van wat vrienden uit het circuit.”

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/1025968/2010/09/24/Een-blog-is-er-niet-voor-iedereen.dhtml

  Dit is blijkbaar (samen met de Volkskrant) de plek voor de onderbuik, dus ga er voor.

 18. Tsss, weer een mooie draad om zeep door een ‘vredesstichter’. Fraai is dat.

  Mike Skinner zong het zo: ‘I wanna go to heaven for the weather, to hell for the company ‘
  Ongetwijfeld gejat van iemand anders, maar hij kan het zo aanstekelijk brengen.

 19. @ Eelco: hoewel ik wel degelijk je “;-)’ heb zien staan, wil ik toch maar even benadrukken dat ik “onbegrijpelijke inner circle avantgarde sektariërs” tussen aanhalingstekens had gezet, waarmee ik wilde aangeven dat anderen/sommigen een dergelijke aanduiding hanteren (en dus niet door mij wordt gebezigd).

  Ik heb vorig jaar dat artikel uit De Volkskrant van Domeniek gelezen en (ook) ik was het niet op alle punten met hem eens. Het zou overigens -naar het mij toeschijnt- de eerste keer zijn dat jij je dermate iets van Domeniek aantrekt dat je de meute oproept zijn woorden na te volgen.

 20. Jaring, je hebt helemaal gelijk en bij nader inzien zou ik zeggen: volg je onderbuik vooral niet ;-)

  en ‘onbegrijpelijke inner circle avantgarde sektariërs’. Ik vind het wel wat hebben. Laten we hem er in houden..

 21. “De laatsten zullen de eersten zijn..” alhoewel ook ik niet weet of ik het rijk der hemelen wel wil betreden. Onbegrijpelijk, die zure opmerkingen over nieuwe kunstkritiek en waarschijnlijk ook wat afgunstig: wij hoeven niet constant verantwoord en wachtend op de deadline iets te berde te brengen. In plaats daarvan plaatsen we wat en wanneer we willen en gaan frisch und fröhlich voort het kunstklimaat te bevorderen in plaats van het te verstikken in bij tijd en wijle onnavolgbaar proza.

 22. Aarzelend voor de hemelpoort raakt Kees onthecht, hoeft niet verantwoord iets te berde brengen. Het Engelse ‘Limbo’ klinkt swingender dan ‘vagevuur’. Veel plezier op de internetfora !

 23. @volkskrantartikel

  Enerzijds lijkt het artikel een inventarisatie van kunstlogs te zijn, anderzijds lijkt het diezelfde logs een gebrek aan serieuze kunstkritiek te verwijten. 1. Zijn die logs daar dan mee bezig? 2. Welke definitie van kunstkritiek wordt gehanteerd? In de alinea onder ‘serieuze kritiek’ wordt een aantal links genoemd en beoordeeld als ‘interessant’, ‘goed’, ‘interessant’, ‘ontdekking’. Ik ben juist benieuwd waarom. Over E-flux een kort zinnetje en een terzijde, ‘diepgravende theoretische essays voor de vakwereld’ en ‘bijproduct van marketing en promotie’. Ik ben nieuwsgierig naar waaruit online kritiek bestaat of kan bestaan (=inhoudelijke argumenten), omdat het artikel geschreven lijkt vanuit een gemis daaraan. Althans, zo komt het artikel op me over (= onderbuik).

 24. “In de komende jaren handhaaft Metropolis M de redactionele koers en investeert het in de website en bijzondere producties.”

  Dat geld (€ 200.000) heeft MM dus ruim een jaar geleden gekregen. De website is nog steeds hetzelfde en bij mijn weten organiseert MM ook geen activiteiten/bijzondere producties.

  Dan vraag je je toch af waar MM dat geld aan opmaakt.

  Als je naar de feed van MM de website kijkt bestaat die voor 70% uit verwijzingen naar het (inter)nationale kunstnieuws en het doorplaatsen van persberichten. (beiden gratis)

  Daarnaast heeft MM elke week 4 à 5 berichten met eigen content. 2 daarvan door de stagiaire van dienst (stagevergoeding), 1 fragment uit de papieren MM (gratis want die content heeft MM al) en dan 2 betaalde stukken (à € 40). Ronden we het ruim naar boven af dan kost de website € 100 per week aan betaalde content maakt € 5200 op jaarbasis.

  MM betaalt stagevergoeding van € 150 per maand, € 1800 op jaarbasis
  (http://www.hum.leidenuniv.nl/loopbaanservice/communicatie-media-stage/metropolis-mei10.html)

  Aan hosting zal de site ergens tussen de € 1000 en de € 3500 kosten.

  Dat maakt de kosten van MM de website 5200+3500+1800 = € 10.300

  Stel die 2 ton is inderdaad voor 2 jaar dan blijft er dus € 89700 per jaar over voor het ‘handhaven van de redactionele koers’.

  Het lijkt er meer op dat de website wordt gebruikt als excuus om het begrotingstekort van het papieren tijdschrift te dekken.

 25. Het is gebruikelijk dat de MS in haar jaarverslag vermeld wat aanvragers gaan doen met de toegekende subsidie @Niels. Met.M heeft bij haar aanvraag gezegd: wij gaan het blad maken en willen meer aandacht aan de website gaan besteden. Daarvoor (voor tijdschrift en website samen dus) krijgt Met.M €100.000 subsidie per jaar op een jaarbegroting van €723.842. Althans, zo lees ik het;-)

  Ik heb natuurlijk geen inzicht in wat de 5 medewerkers (incl. webredacteur) die op de loonlijst van Met.M staan, de vormgever, de drukker, de vertalers, de huur van het kantoortje, de postzegels e.d. per jaar kosten, noch heb ik dat inzicht in de inkomstenkant, anders dan wat de jaarbegroting stelt.

  Van uitspraken over het beleid van Met.M, zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig,hou ik me overigens verre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*