Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 – 2016 Den Haag

PDF 278 pagina’s vindt u hier:

denhaag.nl/home/bewoners/to/Advies-Kunstenplan-Het-Cultureel-Kapitaal-van-Den-Haag-gepresenteerd.htm

Wat knip en plak:

Nest en Lief Hertje mogen meedoen. 1646 en West mogen blijven. Alleen Tag is negatief beoordeeld.

Gemeentemuseum Den Haag blz 100:

“De Commissie vindt het museum conservatief in haar ramingen van de publieksinkomsten en is ten slotte van mening dat beperkte bezuinigingen overwogen zouden kunnen worden op de in verhouding met vergelijkbare musea forse staf van 98 fte. De Commissie ziet daarom ook geen aanleiding om in te stemmen met de gevraagde subsidieverhoging. Een zeer beperkte korting van het subsidiebudget is in de ogen van de Commissie eerder op zijn plaats.”

Tempel briest:

“We zijn ontgoocheld dat het Gemeentemuseum gekort wordt met een draconische 841.000 Euro. […] Het Gemeentemuseum is op museaal gebied de trots van de Gemeente Den Haag en dat komt in gevaar. Aldus een strijdbare Benno Tempel.”

(Uit een persbericht, verder -nog- niet online)

Reactie op advies niet meer te geven maar slechts 9.000.000.

Over LhGWR beter bekend als Lief Hertje blz 135:

“De Commissie ziet in LhGWR een instelling van groeiende betekenis voor Den Haag. Met haar frisse en innovatieve aanpak draagt deze jonge instelling onmiskenbaar bij aan het goede klimaat voor beeldende kunst in Den Haag.”

Jeuj! Advies 85.000 €

Nest blz 160:

“Nest organiseert kwalitatief hoogwaardige exposities en activiteiten die toch laagdrempelig zijn. […] De Commissie vindt dat Nest een toonbeeld is van modern cultureel ondernemerschap.”

Jeuj! Advies 100.000 €

Over 1646 blz 173:

“De Commissie heeft waardering voor de artistieke kwaliteit die Project Space 1646 biedt. De experimentele insteek zorgt ervoor dat de kunstenaars de instelling als een springplank kunnen gebruiken. De werkwijze van Project Space 1646, waarbij met weinig middelen veel wordt gerealiseerd, verdient lof.”

Met wat maren over ambitie, ondernemerschap en het te weinig gericht op de buitenwereld zijn.

Advies € 62.500

Over West blz 225:

“De Commissie is van mening dat West een frisse, innovatieve aanpak heeft en veel activiteiten van een kwalitatief hoogwaardig niveau ontplooit.”

Veel maren over edukasie en het betrekken van buurtbewoners.

Advies € 125.000.

Dan Stroom blz 209:

“Als presentatie-instelling vindt de Commissie Stroom te weinig naar buiten gericht en te weinig toegankelijk. Stroom is agenderend, maar blijft erg theoretisch. […] waardevolle ondersteuningsfunctie […] ”

Subsidietaak weghalen, edukasie te beperkt, zeer hoge beheerslasten, weinig eigen inkomsten.”

Advies gedeeltelijk honoreren: € 1.180.000 en € 660.000 reserveren voor een subsidieloket beeldende kunst, architectuur en design.

Heden blz 111:

“De Commissie vindt dat Heden in haar kernfunctie een belangrijke rol vervult in Den Haag. […] Een deel van deze activiteiten, zoals lezingen en workshops, sluitnauw aan op de missie van Heden. Andere activiteiten – zoals de residencies in Jogjakarta en Riga – doen dit minder en dragen ook minder bij aan het culturele klimaat in Den Haag.”

Gewenst meer artotheek en meer edukasie. Advies € 150.000.

Over TAG is men geheel niet onder de indruk blz 211:

“TAG is vooralsnog de rol van aanjager en inspirator kwijt en lijkt nu een geneutraliseerde, geïnstitutionaliseerde presentatie-instelling te zijn geworden.”

Advies: niet honoreren.

En over Filmhuis Den Haag blz 94 “Het Filmhuis Den Haag is zonder twijfel een van de beste filmhuizen in het land.” en “De Commissie heeft waardering voor de efficiënte bedrijfsvoering van het Filmhuis en voor de manier waarop het Filmhuis oneerlijke concurrentie voorkomt door de hoge prijs van bier.”

Samenvattend over advies beeldende kunst:

“De Commissie constateert met veel genoegen dat het goed gaat met de beeldende kunst in Den Haag. In landelijke dagbladen en kunsttijdschriften staan met enige regelmaat positieve verhalen te lezen over West, GEMAK, Nest, Liefhertje en de Grote Witte Reus en enkele andere nieuwe initiatieven, die ieder op hun eigen wijze een plaats in de nationale kunstscene hebben ingenomen. De Commissie onderschrijft het belang van kunstenaarsinitiatieven in Den Haag en adviseert het College deze te ondersteunen. Het zijn juist deze initiatieven die aanzetten tot denken, uitdagen en experimenteren, die nodig zijn om te kunnen komen tot de innovatieve concepten voor een levendig kunst- en
architectuurdiscours.”

Lees het hele adviesplan PDF 278 pagina’s hier:

denhaag.nl/home/bewoners/to/Advies-Kunstenplan-Het-Cultureel-Kapitaal-van-Den-Haag-gepresenteerd.htm

About Jeroen Bosch 4658 Articles
Smaakmakend sinds jaar en dag: onafhankelijk kunstenaar, tentoonstellingmaker, trendbeheerder en oprichter art agent orange, artist run art agency. Eigen werk onder jeroenbosch.com Meer info zie trendbeheer.com/jeroen-bosch

16 Comments

 1. Mooi dat de commissie het Haagse beeldende kunstmillieu de waarde toedicht die het heeft en zo de nieuwe energie de ruimte blijft geven, maar het advies rond Stroom doet schrikken.

  Als ik het goed lees komt het neer op een halvering na het afstoten van de subsidiepot, waar nu juist een van de oorspronkelijke functies van Stroom op gebaseerd was.

 2. Waar, helemaal waar:

  “Menig initiatief buiten Den Haag had ook graag een Stroom in de eigen stad gehad.”

 3. De adviescommissie Den Haag blijkt verstand van zowel economie als cultuur te hebben. Naar aanleiding van de positieve ervaringen met ProRail en NS, heeft de commissie geadviseerd Stroom op te hakken in tweeën: Het wordt duurder en gaat slechter op elkaar aansluiten.

  Als Haags kunstenaar en initiatiefnemer zeg ik: Stroom verknippen is een KAPITALE vergissing.

 4. Nest mag dit jaar aanschuiven in het meerjarengebeuren en krijgt door de commissie menig pluim in de bips gestoken.
  Daar zijn we trots op en blij mee.

  Vier jaar geleden begonnen met niets. De eerste financiële ondersteuning kregen we van Stroom dmv een Stroom Pro subsidie. In de jaren daarna hebben we op verschillende manieren hulp gekregen van Stroom om te komen waar we nu zijn.

  Zonder Stroom was er nu geen Nest geweest en dat geldt niet alleen voor ons.

  De Haagse kunstscene floreert als nooit tevoren en het beleid van Stroom heeft hier een groot aandeel in. Het is niet alleen van levensbelang voor de kunstscene nu, maar ook voor het laten ontstaan van een kunstscene in de toekomst dat Stroom ontluikende organisaties en kunstenaars kan blijven ondersteunen met behulp van hun subsidieafdeling.

  Het is één van de kerntaken van Stroom die zeer goed is uitgevoerd de afgelopen jaren. Het ‘loket’ is continu doorontwikkeld om antwoord te kunnen geven op veranderende ontwikkelingen in de (Haagse) kunsten.

  Opnieuw beginnen met een ‘onafhankelijke’ organisatie betekent dat kennis verloren zal gaan, maar bovenal is het een onnodig dure operatie.

  In een tijd waarin de overheid oproept te fuseren en krachten te bundelen om kosten te kunnen besparen is het advies om het subsidieloket van Stroom weg te halen bovendien onbegrijpelijk.

  We hopen dat de raad en wethouder zich dit realiseren en het advies op dit punt in ieder geval zullen negeren.

  Nest

 5. Wat Eelco zegt. Wat ik als buitenstaander – dat is niet uit Den Haag – mocht zien ontwikkelen en meemaken mbt initiatieven in Den Haag komt a) natuurlijk geheel op conto van de betrokkenen (bv Nest, 1646, West, Hertje, Walden) maar B) heb ik sterk de indruk dat Stroom op een juiste manier aanjaagt.

  Stroom kun je juist pluimen voor het subsidiebeleid. Waarom wat aantoonbaar werkt muteren?

  Ook buiten de stad zag ik dingen “mede mogelijk gemaakt door”.

  Open blik, dingen mogelijk maken, hoge kwaliteit – zo zie ik Stroom.

 6. Graag onderteken ik de grote waarde van Stroom voor Haagse kunstenaars en initiatieven. Ik kom net pas kijken, maar mede door middel van de expertise, kennis en steun van Stroom heb ik als jonge kunstenaar een houvast, durf en inzicht binnen het kunstcircuit. Een ‘onafhankelijke organisatie’ (lees: onwetend subsidieloket) aanstellen voor de subsidies is van de zotten, Stroom is met haar vakkennis de uitgekozen instelling om deze taak op zich te nemen.

 7. Het advies m.b.t. Stroom heeft een theoretische benadering die los staat van de praktijk.
   
  Kernwoord is ‘belangenverstrengeling’. Daar zit een negatief luchtje aan. Dat ruikt naar vriendjespolitiek. (de enige mogelijke reactie lijkt dan ook: weg daarmee!)
   
  Maar er wordt geen enkel argument of voorbeeld uit de praktijk gegeven waar uit blijkt dat zoiets daadwerkelijk het geval is. 
   
  De praktijk – ik spreek uit eigen ervaring – laat juist zien dat een bepaalde verstrengeling een positieve invloed heeft op het Haagse kunstklimaat, incl. vormgeving en architectuur. Immers, de publieksgerichtheid aan de ene kant (lezingen, debatten, tentoonstellingen en andere activiteiten) kan niet los worden gezien van de doelgerichte acties en toekenning van subsidies om de kunstontwikkeling te bevorderen. Juist die wisselwerking is van belang. Het is een zeer efficiënte manier van werken met een uiterst effectieve uitwerking. Daarbij heeft Stroom er uiteraard voor gezorgd dat de zaken intern voldoende gescheiden zijn om belangenverstrengeling te vermijden.
   
  Stroom weet als geen ander wat er op het gebied van beeldende kunst, vormgeving en architectuur speelt en wat er nodig is om ontwikkelingen aan te wakkeren, te ondersteunen en nieuwe impulsen te geven. Wat dat betreft heeft Stroom als organisatie een autoriteit gekregen, die tot ver buiten Den Haag alom (h)erkend wordt.
   
  Door een apart loket te creëren voor het toekennen van subsidies wordt deze wisselwerking met een sterke uitwerking op het kunstklimaat kapot gemaakt, de autoriteit ondermijnt en de expertise veronachtzaamd. Eeuwig zonde.
   
  Niet doen dus!
   
  Thijs Ebbe Fokkens
  namens Locatie Z

 8. Duidelijk is, ook voor de gemeente, dat Den Haag een levendige cultuurstad is met grote hoeveelheid kunstenaars, galerieën, beroepsverenigingen en kunstenaarsinitiatieven. Dit is niet in de laatste plaats te danken aan de jarenlange inzet, expertise en support voor de beeldende kunst van Stroom Den Haag. Stroom organiseert al jarenlang een scala aan lezingen, publicaties en tentoonstellingen met Haagse maar ook internationaal geroemde kunstenaars en opinieleiders die het discours verrijken en onze geesten scherpen. Daardoor is Stroom voor Quartair juist wel een open en laagdrempelige instelling met expertise geworden waar je met vragen terecht kunt. Het goed geoliede subsidiestelsel en het atelierbeleid van Stroom heeft ondertussen als voorbeeld gediend voor diverse andere cultuurorganisaties. Stroom als Haags Centrum Beeldende Kunst overstijgt het lokale en heeft een jaloersmakende landelijke uitstraling.
  Stroom Den Haag is een organisatie waar de stad trots op zou moeten zijn.

  Quartair wordt gemaakt door:
  Marlies Adriaanse, Harold de Bree, Geeske Harting, Rens Krikhaar, Ingrid Mol, Pepijn van den Nieuwendijk, Jessy Rahman en Pietertje van Splunter en Erik-Jan Ligtvoet.

 9. Stroom betekent heel veel voor mij als jonge kunstenaar.
  Niet alleen hebben de spot, project en pro subsidies mijn zichtbaarheid vergroot en me geholpen projecten te realiseren (altijd met co-financiering en/of eigen investering), maar vooral betekent Stroom in inhoudelijke zin veel. Ik heb via Stroom veel curatoren mogen ontvangen in mijn studio, veel goede tentoonstellingen gezien en mijn plannen voor projecten kritisch en deskundig door kunnen laten lichten.
  Het argument van de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 dat de schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan, omdat Stroom ook tentoonstellingen organiseert is weinig steekhoudend, en wordt niet goed onderbouwd.
  Dit is bovendien de reden dat Stroom in staat is om belangrijke kunstenaars en curatoren in contact te brengen met Haagse kunstenaars. Dit is een groot deel van het cultureel kapitaal van Den Haag.
  Het advies om een nieuw ‘loket’ voor het verstrekken van subsidies op te zetten zal meer geld kosten dan dat het nu oplevert, ik vraag me af waarom dat een goed idee is in deze tijd van bezuinigingen. Bovendien zal dit er voor zorgen dat Den Haag zijn positie als een van de belangrijkste steden voor beeldende kunst veel moeilijker kan verdedigen, simpelweg omdat de kennis en expertise die Stroom de afgelopen 23 jaar heeft opgebouwd, ontbreekt.
  De bijzondere positie die Den Haag nu heeft, hebben we voor een groot deel te danken aan Stroom Den Haag. Het is vernietiging van zowel cultureel als financieel kapitaal om die positie op deze manier op het spel te zetten.

 10. Het college vindt het niet wenselijk om Stroom op te delen:

  “De Commissie adviseert het subsidieloket elders te beleggen. Dit loket is één van de onderling samenhangende functies binnen het voorwaardenscheppende beleid van Stroom. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het kunstenaarsdocumentatiebestand en atelierbeleid en – bemiddeling.

  Juist doordat Stroom zelf ook projecten en tentoonstellingen programmeert, heeft zij goed inzicht in de ontwikkelingen en behoeften bij kunstenaars en verwierf zij een positie binnen de beeldende kunst met een (internationaal) netwerk dat vervolgens weer wordt ingezet voor Haagse kunstenaars. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de georganiseerde atelierbezoeken van buitenlandse curatoren aan Haagse kunstenaars.

  Het integrale beleid van Stroom heeft zo een belangrijke bijdrage geleverd aan het huidige goede beeldende kunstklimaat in Den Haag, zoals wordt bevestigd door de succesvolle kleine beeldende kunstinitiatieven in de stad.

  Er zijn geen tekenen dat Stroom in de praktijk niet goed om weet te gaan met de combinatie van voorwaardenscheppende en producerende taken. Het college vindt het dan ook onwenselijk om één element uit dit succesvol gebleken en door de kleine beeldende kunst initiatieven geprezen samenhangende beleid elders te beleggen, met alle verlies aan synergie, kennis en ervaring van dien.

  Het door de Commissie in het advies afgesplitste bedrag van € 660.000 voor het voorwaardenscheppende beleid laten wij daarom bij Stroom.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*