Evi Vingerling @ Kristof De Clercq

2017-01-28 11.02.08

Op zich herken je ‘een Vingerling’ van ver. Bij een nadere (in)kijk op haar huidige schilderijen, bespeur je enerzijds haar vroeger werk, doch ontwaar je ook progressie, al kan je er de vinger niet opleggen waar die progressie nu op slaat.
De schilderijen hebben wel wat kijktijd nodig, wil je er de te ontdekken parel in ontdekken. Al weet je op het eerste zicht niet altijd wat je moet met de eerste lichtheid die de schilderijen uitstralen.

kristofdeclercq.com/exhibitions/33/overview

2017-01-28 11.02.29

Evi’s schilderijen onderscheiden zich vooral door een eigen textuur, wat zich veelal profileert als een krachtig spel van vlekken, vlakken, strepen en stippen, geschilderd op een sobere zachte monochrome achtergrond. Andersom bekeken zou je haar schilderijen ook kunnen zien als uitsnedes: uitgeknipte patronen als het ware…

2017-01-28 11.04.12

Vingerlings werk ontstaat vanuit een beeld of een herinnering. Op zich kan àlles een onderwerp zijn. Maar sowieso wordt het motief – na in het hoofd te zijn opgemaakt – geabstraheerd. En voor de kijker wil ze wel gaarne dat het er makkelijk uitziet, dat de vormen de gedachten niet te veel beïnvloeden.
Daarnaast legt de kunstenaar haarzelf graag zelfopgelegde (schilderij)regels op, om vanuit een tekort zichzelf te overstijgen en zo, via haar eigen leidraad, te sturen wat wel of niet wordt geschilderd.

2017-01-28 11.04.27

Ik tref Evi tijdens de laatste opbouwloodjes in de Gentse (B) galerie Kristof De Clercq. Uit mijn spontaan vraaggesprekje licht de kunstenaar enkele tipjes van de sluier op.

Haar laatste worpen zijn een weerspiegeling van het voorbije jaar: over hoe de wereld aan het veranderen is, hoe onzeker alles lijkt te zijn geworden. Omdat Vingerling naar meer betekenis in haar werk zocht, wilde ze in plaats van alleen maar in haar eigen achtertuin te kijken, als het ware óver het muurtje van haar tuin kijken.

Tijdens het schilderen zelf, zoekt Vingerling naar betekenis, maar al schilderend zakt die betekenis eigenlijk al weg. Net zoals een liefde die wegvalt: iets wat (schijnbaar) verstaanbaar, grijpbaar en betekenisvol was, lijkt plots ongrijpbaar en betekenisloos te worden.

Evi’s schilderijen zijn als het ware reflecties van het leven. Bijna letterlijke (be)spiegelingen van haar kijk op het leven, zoals het besef dat alles van hetzelfde materiaal is. Ze wil als het ware een universeel gevoel (ver)delen: wees zo groot als je kan zijn, hecht je niet aan gedachten, mensen of dingen.

2017-01-28 11.04.53

Eens wij als buitenstaander de schilderijen voor ogen krijgen, hebben wij weer de vrijheid er onze reflecties op te projecteren, de keuze ze al dan niet betekenisvol in te vullen. En misschien wil haar werk wel opluchting bij de kijker teweegbrengen?

In dialoog versterken de schilderijen elkaar ontegensprekelijk, alsof ze het verhaal verdubbelen. (Maar voor de koper: elk werk op zich is natuurlijk ook puur genieten!)

kd_evivingerling_019

    (Foto Kristof de Clercq)

Opvaller: een tweeënhalf meter hoog op twee meter breed schilderij dat een pak groter is wat we van Vingerling gewoon zijn. Een werk waar we alleen een helder monochroom kobalt kleur op treffen en waar bovenaan een gouden vlek lijkt te zweven.

But it Works!

2017-01-28 11.06.25

Of dit naar meer smaakt, kan de kunstenaar niet vertellen. Een titel om dit bijzondere werk te staven? Evi doet niet aan titels. En maar goed ook! Als ze dan al een titel aan haar werk had willen geven, had ze de expo ‘Residu’ willen noemen. En toen ze dat woord uitsprak, vond ik deze titel de lading dekken. Residus voor een aanwending van een nieuw verhaal. Om dit fijne oeuvre aan den lijve te ervaren, is deze expo meer dan beslist een ommetje langs Gent waard! Want live gedijen en vibreren Vingerlings schilderijen het best. Doen!

Evi Vingerling
New Works
22 jan – 5 ma 17
Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82
9000 Gent (B)
Open vrij – zo 14-18u

kristofdeclercq.com/exhibitions/33/overview

Art Rotterdam, 9-12 Febr 17

About Hilde Van Canneyt 18 Articles
Hilde Van Canneyt is vooral gekend omwille van de talrijke interviews met bekende en minder bekende kunstenaars uit Vlaanderen en Nederland. Elke twee weken post ze een interview op hildevancanneyt.be

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*