About [Redactie] 8944 Articles
Berichten in Trendbeheer kort en ingezonden verslagen van gelegenheidscorrespondenten.

1 Comment

  1. Niet gaan als je niet vrij bent te schrijven naar goeddunken. Dan geen recensie: wal keert het schip – zoveel wordt er niet over kunst en cultuur geschreven. Ergens hebben culturele instellingen ook een publiciteitsplicht en -wens. Beter kritisch geschreven dan niet geschreven.

    Feestfabriek onder culturele instelling scharen valt nog te bezien overigens.

    De Opera weert Keegel op grond van deze open brief op opiniepagina van Parool (kleinzielige reactie me dunkt) maar dan deze reactie, incluis repliek Keegel, buitengemeen vermaklijk om te lezen, Open brief aan Olivier Keegel, zo gedegen dat het oubollig wordt. Angst voor smeuiigheid mede ingegeven door onderschatting van het publiek – dat kan best wel lezen – zit wel heel hoog.

    “Over technische en objectief controleerbare aspecten mag hij zijn oordeel uitspreken, maar waar het artistieke keuzes en benaderingen betreft, moet hij in staat zijn tot het signaleren van zowel positieve als negatieve elementen, ongeacht of het te beoordelen werk of de te beoordelen uitvoering aan zijn eigen smaak beantwoordt.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*