Chewing My Stress Away @ MoMart
verslaat

Chewing My Stress Away @ MoMart

4-12, 2015 Niels Post 0

Het afgelopen half jaar vond er een zestal gastateliers plaats bij MoMart in Amsterdam waarbij kunstenaars in de gelegenheid werden gesteld om steeds drie weken in de tentoonstellingsruimte te werken en daarna met het nieuwe [Meer…]