About [Redactie] 9038 Articles
Berichten in Trendbeheer kort en ingezonden verslagen van gelegenheidscorrespondenten.

30 Comments

 1. Helaas protected pdf – knip en plak lijkt niet mogelijk. Samenvattingen verschijnen wel elders. Veel verrassends.

  Stroom, Mu, Marres, Bak, Appel en WdW zijn de 6 voor de basisinfrastructur.

  Dus niet als presentatieinstelling basisinfrastructuur: artzuid, kunsthal, diepenheim, paviljoens, mama, noorderlicht, np3, onomatopee, schunck, smart, vleeshal, west, w139.

  Geld voor Jan van Eijk(?!) boven Ateliers en Rijks —> de plannen van de laatste twee zijn onvoldoende toekomstbestendig.

 2. Het is dramatisch!
  we wisten wat er ging gebeuren, maar het is heftig om het te lezen.
  Het is hakbijldag! Anders kan ik dit advies niet samenvatten.

  Heel erg kort alvast de presentatie instellingen en de ondersteunende instellingen:
  De grote winnaars (als je vandaag van winnaars kunt spreken!!) zijn: De Appel, Witte de With, Marres, MU en de Jan van Eyck academie. Zij krijgen allemaal als enige het gevraagte bedrag!

  De overige vier ondersteundende instellingen:
  Rijksakademie krijgt 0 Euro!
  EKWC krijgt 0 Euro
  De Ateliers krijgen 0 Euro!

  Bij de presentatie instellingen krijgen BAK en Stroom een duidelijk lager bedrag dan ze gevraagt hadden, nl. 200.000
  Wat nog altijd beter is dan de overige:

  Kunsthal: 0 Euro
  Kunstvereniging Diepenheim: 0 Euro
  Paviljoens: 0 Euro
  Mama: 0 Euro
  Noorderlicht: 0 Euro
  NP3: 0 Euro
  Onomatopee: 0 Euro
  Schunk: 0 Euro
  Smart: 0 Euro
  Vleeshal: 0 Euro
  West: 0 Euro
  W 139: 0 Euro

 3. Erg opvallend, de niet malse kritiek op Rijksacademie en Ateliers. Indien het lukt een gecombineerd voorstel te maken, zal het een drastische reductie van de middelen inhouden.

 4. Volgens de telegraaf krijgt stroom tegen advies in niets van zijlstra , aangezien ze zelf niet genoeg bijverdienen

 5. Pff, wel heel zuur voor Stroom, Zijlstra is er aperap bij.

  In de telegraaf:

  “De Stichting Stroom Den Haag zou van de raad een subsidie van 200.000 euro moeten krijgen, maar op dat punt wijkt Zijlstra van het advies af. Deze stichting voor beeldende kunst voldoet niet aan de norm waarbij kunstinstellingen 17,5 procent van de inkomsten zelf moet realiseren, dus buiten subsidies van de overheid om. Zijlstra vindt dat hij voor Stroom geen uitzondering kan maken. ”

  Waar in het advies staat:

  “Het ternauwernood niet halen van de inkomstennorm 16,4% 2010 en 24,4% in 2011 mag van de raad niet zo zwaar wegen dat stroom die op alle criteria goed tot zeer goed presteert niet kan worden toegelaten.”

  Extra zuur waar het excellent, uitmuntend heel erg goed etc dat meerdere malen valt en eigenlijk een beetje flauw.

 6. Hier bewandelde de Raad een eigen lijn: de inkomsteneis was een reden de Paviljoens niet te honoreren. Dat doen ze bij Stroom wel, dat is munitie voor Zijlstra. Maar kwalijk dat hij de oordeelskracht van de Raad niet honoreert. Zij maken een integrale afweging, ook de regiofunctie, spreiding spelen een rol. Politici stellen raden in om ze vervolgens alleen op de eigen criteria af te kunnen meten.

 7. Mag ik nog even een voordehandliggende grap maken?

  Halbe Zijlstra, slager in cultuur.

  Het woord ‘slagen’ in de titel ‘slagen in cultuur’ is dubbelzinnig. Slagen toebrengen aan… in plaats van geslaagd zijn. Beter zou dus zijn: ‘Slagen aan cultuur’, oftewel cultuur aanslagen.

  Binnen alle bezuinigingen worden de beeldende kunsten met 30% nog weer eens harder gepakt dan de andere disciplines. Waarom was dat ook weer?

 8. > Waarom was dat ook weer?

  Gewoon, omdat het kan. Ik denk weer aan Komrij:

  “het verdwijnen van honderden miljoenen guldens subsidie aan het bedrijfsleven afdoen als ‘een aanvaardbaar risico’

  Dat is 1. Het levert niet veel op maar doet wel zeer. En ik vindt het wel voorzichtig conservatief.

  Maar 2 is “Het geld dat ze een ellendig toneelgezelschap onthouden gaat niet naar een beter. ”

  Weg is weg.

  Een kwartje weghalen bij Stroom gaat niet al is het maar voor de helft naar W139 of naar de Paviljoens of naar Mama.

  Maar voor de rest geen verrassingen toch, dit lag geheel in de lijn der verwachtingen. Al is Maastricht wel spekkoper met van Eijk en Marres.

 9. Oeps @ koffiecorner.. Fijn dat jij twittert JB;-)

  Wat kwartjes uitdelen betreft: niet voldoen aan de eigen inkomstennorm (Paviljoens, W139) op een moment dat harde en scherpe keuzes gemaakt gaan worden en iedereen dat tijdig weet… ‘onhandig’ is mild geformuleerd. En over MAMA is het oordeel klip en klaar. Wel verrassend vind ik de krimp bij BAK (naar 2 ton) en de groei van MU (naar 5 ton). En vooral: de waardering van de (vooralsnog op papier) sterke herpositionering van Jan van Eyck, terwijl Rijksacademie en Ateliers de voor de hand liggende fusie van zich af hebben laten glijden, maar een tweede kans krijgen daar werk van te maken. Dat is genereus. Marres heeft het gewoon goed gedaan, zowel in allianties en positionering, als in het doorontwikkelen van een visie.

  Het achterliggende document ‘Noodgedwongen keuzes’ van de RvC is wat betreft inzichten en waarschuwingen trouwens een aanrader. Minpunt: daarin wordt wel erg veel naar de fondsen doorgeschoven.

 10. Was me het dagje wel! Onverwachte euforie gevolgd door ijzige domper.

  Even over die eigen inkomsten. Het ministerie hanteert eis van 17,5% eigen inkomsten. Stroom Den Haag heeft aantoonbaar over de jaren 2009 t/m 2011 gemiddeld 19% eigen inkomsten.
  Ministerie hanteert het gemiddelde over 2010 en 2011 als maat der dingen. Dat gemiddelde is bij Stroom dus 16,4%.
  Net als bij andere kleinere instellingen fluctueert de bedrijfsvoering en dus ook de financiering bij Stroom per jaar ingrijpend.
  Het behaagt de staatssecretaris om zich achter formaliteiten te verschuilen. Zou hij de realiteitszin (en welwillendheid) hebben om naar de feitelijke situatie achter de cijfers te kijken, dan zou hij moeten concluderen dat Stroom al voldeed aan de eigen inkomenseis nog voordat hij die als de zijne formuleerde. Voor ons is financieel draagvlak een indicatie van maatschappelijk draagvlak en daar gaat het om; vandaar onze motivatie.

  Waar ging het ook al weer om: ondernemerschap of creatief boekhouden? Net als zijn demissionaire collega Leers lijkt Zijlstra de regel liever naar de letter dan naar de geest te willen uitvoeren. En zo kon het gebeuren dat Stroom als de Mauro van de kunstwereld ten prooi valt aan ambtelijke Prinzipienreiterei.

 11. RvC heeft in zijn advies over Stroom al zijn nek uitgestoken door expliciet te maken dat zij dit marginale verschil (1%, waar hebben we het over) met de eigen inkomstennorm niet vindt opwegen tegen de noodzaak om Stroom in de BIS op te nemen. En daarmee heeft de RvC zich bij voorbaat kritisch opgesteld naar de staatssecretaris. Citaat: “De raad (…) concludeert dat Stroom tot de best presterende instellingen behoort. Het ternauwernood niet halen van de eigen inkomstennorm (…) mag naar de mening van de raad niet zo zwaar wegen dat Stroom, een instelling die op de overige criteria goed tot zeer goed presteert, niet kan worden toegelaten tot de basisinfrastructuur. Strikte toepassing van de regeling, in dit geval de eigen inkomstennorm, zou leiden tot een niet beoogde en ongewenste samenstelling van de basisinfrastructuur. Op basis van het ondernemingsplan en de realistische groeiprognose, heeft de raad overigens het vertrouwen dat de eigen inkomstennorm de komende subsidieplanperiode zal worden gehaald.”
  Sorry voor deze onanie over de band – altijd fijn om te etaleren dat anderen je waarderen!

 12. Wat lastig is aan deze staatssecretaris is dat niet met een welgemeend dankjewel het advies in ontvangst wordt genomen en breed lachend de ‘winnaars’ met uitgestoken hand worden gefeliciteerd om eerst maar eens postief in te steken – nee, nog geen uur na presentatie scherpslijpen op de 1% stroom. Is me dat ambtenaarlijk. Het regels zijn regels en uitzonderingen kunnen we niet maken kun je anders insteken. Maar dat doet-ie niet en dat is jammer. Weet-ie al dat het kabinet is gevallen?

  Anyways ik hoop dat-ie keert en komt met een “Gefeliciteerd Stroom wat leuk en welk een lovende woorden te gek julie doen het heel erg goed. Ow en die inkomenseis, daar moeten we even aan gaan werken.” Zoiets. Maar dan wat barser geformuleerd en wat ambtenaarlijker.

 13. De waardering van de Raad voor jullie is volkomen terecht. Gefeliciteerd dus Arno! Steek in op het belang van Stroom voor de balans in het land en voor de werking van de as D-H – R-dam, zou ik zeggen. De afweging zal toch ook zijn of a) Stroom het toekomstperspectief echt weet te onderbouwen en b) of het maken van een uitzondering op de regel geen vliegwielwerking heeft.

 14. Meneer Zijlstra kan publiekelijk tonen dat hij niet voor de poes is en echt wel tegen de raad in kan gaan. Omdat de regels nu eenmaal de regels zijn. Het gebaar is groot genoeg om nog even de krant te halen, maar te klein om later weer op terug te moeten komen. Want hier zal geen volksopstand over ontstaan.
  Hij had welwillend op dit gedeelte van het advies van de RvC kunnen reageren, maar daar wint hij niets mee (in zijn optiek). Met deze afwijzing wel: pers, en acht ton.

  Hij is het overigens verder helemaal eens met het advies van de RvC. Volgens de kranten wijkt hij maar op een of twee punten af. Dus ontstaat het beeld dat hij uitermate tevreden is. Dat is hij ook, zijn bezuinigingen en richtlijnen zijn door de RvC uitstekend uitgevoerd.

  De tweehonderd miljoen bezuinigingen zijn niet teruggedraaid door de Kunduz coalitie. De BTW voor beeldende kunst gaat nog een beetje omhoog. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat een flink gedeelte van de Tweede Kamer nou eens even lekker gaat ageren tegen dit advies. Het is verkiezingstijd, en ik geloof niet dat kunst een belangrijk thema is de komende maanden.

  Wat ik me wel afvraag is of de aanvraag wel in behandeling genomen had mogen worden als de eigen inkomsten te laag zijn. Dat soort criteria moet toch voor de inhoudelijke behandeling worden uitgezocht? Of is hier sprake van een Groen Linksje? Je bent ongeschikt, maar je mag toch meedoen…

 15. Ook kan ik me voorstellen dat je in het verleden overleg hebt gehad met OCW over de eigen inkomstennorm en het rekenmodel en daaruit bepaalde verwachtingen hebt afgeleid. Het advies van DR (zie Met.M) om met achterliggende jaarrekeningen te rommelen moet je natuurlijk niét volgen..

 16. Ik sluit me bij Nous aan qua welverdiende felicitaties Arno. De kwalificaties in het advies spreken voor zich. En inderdaad zal het Zijlstra’s argumentatie zijn dat voor deze niet-aan-de-norm-voldoen een precedentwerking kan uitgaan waarop ook anderen hun claim zullen vestigen en derhalve dient te worden afgewezen.
  Maar dat zijn formele overwegingen die voorbijgaan aan een belangrijker gegeven binnen deze procedure. Met het niet opvolgen van de het Advies van de Raad (dat erg weloverwogen lijkt en waarin ook kritisch naar de effecten van het beleid van de staatssecretaris wordt gekeken hetgeen de onafhankelijke Raadsfunctie van de RvC bevestigd) zet hij opnieuw de constellatie waarop democratische besluitvormingsprocessen zijn gestoeld te kijk. Waarom een Raad instellen die met weloverwogen, integrale adviezen komt en die vervolgens negeren? Het levert aanknopingspunten voor een stevig debat dat misschien de politiek kan mobiliseren.

 17. @Energiek Chicago: dank voor je felicitaties!! En bij de aanvraag moesten de cijfers over 2009 en 2010 worden ingediend. Ook daar moest gemiddeld 17,5% eigen inkomsten worden gehaald. Dit was de zogenaamde instapeis. En daaraan voldeed Stroom ‘gewoon’. Dus daarom werden we voor beoordeling door Raad voor Cultuur toegelaten.
  Zoals ik al schreef: over de 3 jaren 2009 t/m 2011 halen we gemiddeld 19%, maar in 2010 zit een dipje dat er voor zorgt dat het gemiddelde van 2009 en 2010 niet teveel, maar dat van 2010 en 2011 1% teveel wordt aangetast.

 18. De VVD is de oorzaak voor de kaalslag op cultuur en heeft dat de afgelopen jaren zorgvuldig voorbereid en vormgegeven. Eerst binnen de VVD-fractie bij monde van woordvoerder Han ten Broeke, in 2010 door VVD-informateur Ivo Opstelten in het regeerakkoord en in de uitvoering door VVD-staatssecretaris Zijlstra.

  Voor de VVD is cultuur een vorm van vermaak. Door cultuur als vrijetijdsactiviteit te zien zoals een sportwedstrijd, stadswandeling of kermisbezoek ontkent de VVD het belang van cultuur en kan de overheid er afstand van nemen. De partij geeft een negatieve impuls aan de kunst.

  Zie:
  http://georgeknightlang.wordpress.com/2012/05/23/vvd-is-kwade-genius-achter-de-afbraak-van-de-kunstsector/

 19. Hearhear dat zijn harde ware woorden! Patsboemknal! Niks geen ressentiment van de populistische tak van de VVD de PVV, tis de platte tak van de VVD…

  Waar ze overigens wel in elk bestuur zitten…

 20. Het wetenschappelijk bureau van de VVD, de Teldersstichting is gekaapt door liberale orthodoxie, hardliners. De VVD heeft een merkwaardige metamorfose ondergaan de laatste jaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*