Laurence Aëgerter @ Art Affairs

1

Cathédrales heet de expositie die de Amsterdamse Laurence Aëgerter in galerie Art Affairs toont. Het is een tentoonstelling over het gedrag van licht en schaduw gedurende het verstrijken van tijd. Over de verandering die beelden tijdens zo’n proces kunnen ondergaan. Maar het gaat niet alleen over de reflectie van het zonlicht. Het is ook een overdenking van een cruciaal moment in de kunstgeschiedenis en een verdieping daarvan.

http://www.laurenceaegerter.com/

2

3

Een poster van een van de schilderijen uit Monets beroemde serie van de kathedraal te Rouen die hij in de periode 1892-’94 op verschillende tijden van de dag vastlegde, vormde het uitgangspunt voor de 7-delige serie Cathedrals at Sunset (2012).

4

5

De reproductie is gefotografeerd terwijl een nieuwe schaduwlaag op een andere locatie en gestuurd door een ander filter (gebladerte?) het werk verandert. Het verstarde beeld komt opnieuw tot leven.

6

 

7

In 2012 ontstond eveneens een vervolgserie waarvoor bovenstaande toeristische gids de inspiratiebron was.

8

In het hart van het boek is een foto gereproduceerd waarop de gevel van een kathedraal – ditmaal in Bourges –  frontaal is weergegeven.

9

Aëgerter ‘overschaduwde” ook deze foto en vat de wijze waarop ze dit deed in deze drie foto’s samen.

10

Maar om het hele proces vast te leggen, vervaardigde ze dit boek.  (Links in de ‘luxe’ editie.)

11

Terwijl Cathédrales et Ëglises de France opengeslagen in haar atelier lag, maakte ze er gedurende twee uur elke minuut een foto van.

12

13

In 120 foto’s trekken de schaduwen in haar studio traag over de reproductie heen en blazen ook dit beeld leven in. ‘De beelden in “Cathédrales”” bestaan uit een opeenstapeling van drie ‘tijdperken’. Ten eerste de gevel van de 13e-eeuwse gothische kathedraal van Bourges, ten tweede de documentaire fotografie die ervan gemaakt is in de jaren 1950 en ten slotte mijn foto’s van die foto’s, ondertussen voorzien van geroeste nietjes, anno 2012.’

14

15

In een nis van de galerie hangt een zwarte foto.

 

 

17

Die met behulp van een haardroger zijn geheimen prijsgeeft.

18

Een poster van de getransformeerde oorspronkelijke poster is gratis mee te nemen zodat het transformatieproces voortgezet kan worden…

http://www.laurenceaegerter.com/

http://www.artaffairs.net/

http://www.rvb-books.com/

2 Comments

  1. wederom dodelijk saaie conceptuele trucjes van Laurence Aëgerter.. vermoeiend en ongeloof dat dit nog steeds stand houdt. ben echt helemaal klaar met deze opgehemelde grapjes

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*