Graduation Festival 2015 @ KABK

1

Afgaande op de eindexamenpresentatie lijkt er in de KABK in 2015 sprake te zijn van een verfrissende wind. Het ooit nogal gesloten bolwerk lijkt de deuren op een kier te zetten en de boze buitenwereld ruimer toegang te verschaffen. Niet alleen de kunst is richtsnoer, ook de veranderende visies op de samenleving spelen nu een rol. Sepus Noordmans‘ werk lijkt een illustratie van deze gedachtegang en wijst daarnaast op de virtuele en artificiële toekomst.

http://www.kabk.nl/pagewideNL.php?id=0795

2

De rebelse toon wordt bij de ingang al duidelijk gemaakt door het project GIRLISM

3

van Danicha Leliveld.

4

Regina Pöll lijkt duidelijk te willen maken dat kleuren binnen de lijntjes of het recht zetten van lettertjes niet meer noodzakelijk is…

5

en in het project ‘Teambuilding’ wordt het voorbije studiejaar geëvalueerd en worden suggesties voor verbetering  gedaan…

6

aan de hand van een lezing met publieksparticipatie door Chloë Neeleman, hier met hulp van Katarina Stankovic.

7

Janine Terlouw bekritiseert op speelse wijze de digitale verslaving,

8

terwijl de huidige invloed van selfies en andere digitale media indringend geanalyseerd wordt…

9

aan de hand van de bewuste iconisering van politieke en geestelijke leiders…

10

waarvan de uitspraken inwisselbaar lijken door Pierfrancesco Gava.

10a

Zelfs bij de meestal nogal formele schilders lijkt speelsheid ruimer baan te krijgen, zoals bij Lisa Blaauwbroek.

11

Maar natuurlijk blijft het vakmanschap hoog in het vaandel staan, zowel op kleine schaal door Inge-Lize Zevenboom,

12

als in ‘reguliere maat’, zoals de gebarenstudies van José Krijnen,

13

en in de monumentale formaten van Jonas Raps.

14

Maar ook hier lijkt er sprake van een evaluerende blik terug in de tijd, in de werken van Bjorn Barendse.

15

In de ‘kelder’ domineert het subversieve en ondergrondse, ook letterlijk…

16

bijvoorbeeld in een video-installatie met vele personages gepersonifieerd door Charlotte van Winden.

17

In de mode-afdeling krijgt het vakmanschap, zowel technisch…

18

als qua ontwerp – zoals hier van Nikki Duijst….

19

gezelschap van door decadentie en skinheads beïnvloedde ontwerpen van Olivier Jehee.

20

Op zowel artistiek als maatschappelijk gebied vindt relevante research plaats…

21

zoals op het terrein van camera’s op zoek naar abnormaal gedrag door Esther Hovers,

22

op het gebied van interactieve straatverlichting door Daniela Buonvino,

23

als naar onderzoek betreffende ‘ongemakkelijke ruimtes’,

24

gecombineerd met een onderzoek naar de kleuren ervan, door Lynne Brouwer.

25

En gelukkig resulteert al dit spit- en graafwerk vaak in bijzondere overzichten, soms primair visueel….

26

en andere keren – na uitvoerige praktijkstudie –

27

in monumentale scripties, zoals deze over de relatie tussen architectuur, film en medebewoners van Sophia Klinkenberg.

28

Of na een onderzoek naar de architectonische mogelijkheden van Haagse bunkers…

29

in dit inventief uitgevoerde werkstuk van Kristel ter Steege.

29a

Natuurlijk blinken de grafische vormgevers uit in dit soort excercities, zoals in dit amalgaam van typografische varianten door Nina Couvert.

 

30

Naast al deze kritische en wetenschappelijke benaderingen is er gelukkig ook nog ruimte voor beschouwend visueel onderzoek…

31

waarbij het met name de details zijn die fascineren, zoals in deze installatie van Mira Aluç,

32

of in de choreografie van tijdelijke situaties van Jeanette Slütter,

33

of het mixen van spiegeling en realiteit in het werk van Ciro Duclos.

35

Louis van Iterson laat de bezoeker zoekend wandelen,

36

terwijl Max de Waard vanaf drie schermen de bezoeker met beeld en geluid bestormt.

37

Eva Zohra is zeer expliciet, zowel verbaal,

38

als fysiek.

39

Nathan Uphoff onderwerpt de bezoekers aan een lichtdouche.

40

Naja Ryde Ankarfeldt legt de miniemste bewegingen van het lichaam vast.

41

En in een performance die zowel miniem als maximaal is…

42

onderzoekt Natela Lemondzhava de reacties van het publiek.

43

De complexe relatie tussen Nederland en Suriname komt aan bod…

44

in de installatie van Margreet Jildou Lont.

45

Ditmar van Dam bereidt de bezoeker voor…

46

op een bionisch, transhumaan leven.

47

Yaprak Sayar heeft negen seriegeschakelde accu’s nodig om twee vijf meter lange metalen draden…

48

te laten zingen en bulderen…

49

door ze te verhitten tot maximaal 950 graden.

50

Bahman Eslami mixt in ‘Laran’ het latijnse en arabische schrift.

51

Abel Wolff gebruikt de media van de verouderde artistieke technologie…

52

op een inventieve en nieuwe manier.

53

En in een zinderende temperatuur van 45 graden op Curaçao,

54

in een klein vertrek met een deels ontblote zwarte man op een kamervullend bed,

55

tekent Marieke Zwart relaxed en professioneel zijn portret.

http://www.kabk.nl/pagewideNL.php?id=0795

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*