About [Redactie] 9052 Articles
Berichten in Trendbeheer kort en ingezonden verslagen van gelegenheidscorrespondenten.

4 Comments

 1. Robert Jan Verhagen weet blijkbaar hoe het allemaal intern is verlopen. En dat zonder (journalistiek) onderzoek. Best knap.

 2. Zojuist in de mail. Brief/persbericht Stroom:

  “Beste kunstenaars, collega’s en overige relaties,

  Hoe deze nieuwsbrief te beginnen?
  Die vraag heeft me flink bezig gehouden. Stroom gaat immers nu anderhalve maand door een tumultueuze periode. Aanleiding waren twee kort op elkaar volgende artikelen in NRC Handelsblad waarin ernstige misstanden, door kunstenaars begaan, aan het licht werden gebracht, met een rol voor Stroom als een van de instellingen die deze kunstenaars eerder een podium had geboden. En het ergste van alles: het besef dat vele slachtoffers het in de krant beschreven gedrag hebben moeten ondergaan en het gevoel van onveiligheid dat dit gedrag mogelijk bij anderen heeft teweeggebracht.

  De confronterende berichtgeving heeft ons enorm geraakt en uit evenwicht gebracht. We hadden even tijd nodig voor herstel, het zetten van noodzakelijke stappen en een hernieuwde blik vooruit.

  In de afgelopen jaren zou dit voorwoord de plek zijn waarop Arno van Roosmalen als directeur van Stroom op de actualiteit zou reflecteren. Zoals jullie wellicht uit de media hebben vernomen, zal Arno zijn rol als directeur bij Stroom binnenkort beëindigen. Als bestuur waren we al enige tijd met hem in gesprek over de invulling van zijn directoraat. Dit gesprek leidde tot de wederzijdse conclusie dat de standpunten hieromtrent zodanig uit elkaar lagen dat een afscheid onvermijdelijk was. Arno en het bestuur hebben in goed onderling overleg en op basis van wederzijds vertrouwen besloten hun samenwerking niet langer voort te zetten. Dat de bekendmaking van dit besluit samenvalt met de berichtgeving in NRC Handelsblad is op zijn zachtst gezegd ongelukkig en door ons niet gewenst. Ik wil ook op deze plek nog eens benadrukken dat de (publieke) discussies over de recente publicaties losstaan van het inhoudelijke karakter van het gesprek dat het bestuur en Arno hebben gevoerd.

  Om de continuïteit van de werkzaamheden en de zorg en aandacht voor onze achterban, de kunstenaars, gemeentebestuur en overige relaties te waarborgen, heeft het bestuur besloten een interim manager aan te stellen om het Management Team tijdelijk te versterken. Mede naar aanleiding van het verzoek en de behoefte vanuit de organisatie zelf, treedt voorzitter Sharon Gesthuizen tijdelijk terug uit het bestuur om de positie van interim manager in deeltijd in te vullen, terwijl ondergetekende het voorzitterschap waarneemt. Om de overgang te versoepelen, stelt Jane Huldman, hoofd Projectbureau van Stroom, haar pensionering nog even uit. Daarnaast bereiden we ons voor op de werving van een directeur waartoe we de procedure zo spoedig mogelijk zullen starten.

  We zullen jullie over de voortgang blijven informeren. Mocht je vragen hebben of iets kwijt willen, schuw dan niet ons te benaderen via info@stroom.nl

  Met vriendelijke groet,

  Joost Vrieler
  tijdelijk voorzitter bestuur Stroom Den Haag”

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*