Alighiero Boetti @ Gemeentemuseum Den Haag

Alighiero Boetti @ Gemeentemuseum Den Haag

In de jaren zestig en vroege jaren zeventig kon je met de auto van Europa naar India rijden. Sommige alternatievelingen deden dat. Nu is het in Syrië, Irak en Afghanistan overal oorlog of op zijn minst onrustig. Afghanistan moet toen een soort sprookjesland geweest zijn: arm, exotisch en gevaarlijk. Op deze foto uit 1974 zijn de Italiaanse kunstenaarsvrienden Alighiero Boetti (1940-1994) en Francesco Clemente te zien: samen in Kabul… Clemente was en is altijd een schilder gebleven en de invloed van met name de Indiase Kunst op zijn werk is groot. Boetti liet zich niet alleen visueel inspireren door het land, maar liet zijn werk er ook uitvoeren. Tussen 1971 en 1979 runde hij zelfs een herberg in Kabul. Hij liet er verschillende series werken maken waarvan de prachtige serie geborduurde wereldkaarten het bekendste zijn.

In het gemeentemuseum in Den Haag is boven een zaal, waar altijd wat kleinere tentoonstellingen te zien zijn, die zich wat minder op een groot publiek richten. De voormalige Galeriehouder Tanya Rumpff schonk een mooie serie Boetti’s met vooral geborduurde teksten aan het museum. Die werken zijn daar nog tot 30 Juni te zien.

Gemeentemuseum.nl/nl/tentoonstellingen/alighiero-boetti

Alighiero Boetti @ Gemeentemuseum Den Haag

Boetti bedacht -of vond- eenvoudige, maar poëtische teksten die hij door Afghanen liet borduren. Binnen het raamwerk van de tekst en het formaat liet hij de vrouwen die zijn werk uitvoerden juist veel ruimte. De teksten passen precies in het vierkante formaat. Voor dit werk had hij dus een tekst nodig van precies 6X6=36 letters. IL PROGRESSIVO SVANIR DELLA CONSUETUDINE. Het geleidelijk verdwijnen van gewoontes. Ca 1988.

Alighiero Boetti @ Gemeentemuseum Den Haag

IL PEGGIO È PASSATO. Het ergste is voorbij. Ca 1990.

Alighiero Boetti @ Gemeentemuseum Den Haag

TUTTI I PESCI VENNERO A GALLA. Alle vissen kwamen bovendrijven. Ca

Alighiero Boetti @ Gemeentemuseum Den Haag

DARE TEMPO AL TEMPO. De tijd de tijd geven ca 1987.

Alighiero Boetti @ Gemeentemuseum Den Haag

LE COSE NASCONO DALLA NECESSITÁ E DAL CASO. De dingen ontstaan uit noodzaak of uit toeval , 1988.

Alighiero Boetti @ Gemeentemuseum Den Haag

Er ligt ook een veel groter werk- een tapijt- op de grond: een werk uit een andere serie. Uitgangspunt daarvan is dat bij ieder van de honderd vakjes waarin het tapijt opgedeeld is er telkens een zwarte stip meer is totdat het laatste vakje helemaal zwart is. ALTERNANDO DA UNO A CENTO E VICE .Van een naar honderd en vice versa.

Alighiero Boetti @ Gemeentemuseum Den Haag

In 1979 vielen de Russen Afghanistan binnen en veel Afghanen vluchtten de grens naar Pakistan over. In Peshawar, in Pakistan, werd de productie van Boettis werk -door Afghaanse vluchtelingen- voortgezet. De werken in de tentoonstelling zijn dus daar gemaakt. Er is in Den Haag ook een diaserie te zien, midden jaren tachtig gemaakt door de fotografe Randi Malkin Steinberger, over de vrouwen die het werk van Boetti uitvoerden. Op 5 April van dit jaar werd in Milaan een tekstwerkje van Boetti van 17 x 17 cm verkocht voor 67.000 euro. De vrouwen die toen min of meer co-auteur van de werkjes waren zullen wel niet meegedeeld hebben in de winst…

Alighiero Boetti @ Gemeentemuseum Den Haag

Het oeuvre van Boetti is groot en veelzijdig en de tekstwerken zijn er maar een klein onderdeel van. Hij koos ervoor om zich echt te engageren met de mensen uit een land waar de hedendaagse Kunst niet of nauwelijks bestond. Zijn werk wordt met de tijd alleen maar relevanter.

T/m 30 juni a.s.

Gemeentemuseum.nl/nl/tentoonstellingen/alighiero-boetti

About Frans van Tartwijk 27 Articles
Frans van Tartwijk is Beeldend Kunstenaar en daarnaast tentoonstellingsmaker en activist. Hij bericht over wat hij mooi, interessant of het vermelden waard vindt.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*