Topp & Dubio op straat

In juli gaat Nest van start in de openbare ruimte. Dan zijn reclameborden in Den Haag gewijd aan een selectie afstudeerwerken. Ook Stroom heeft een deel van de advertentieruimte in Den Haag opgekocht. Nu gaan Topp & Dubio straats in een veertigtal Haagse Abri’s. Vanaf 12 mei 2020 tot het herstel van de advertentiemarkt.

“De fotoserie is gemaakt in 2016, toen het kunstenaarsduo zelf een persoonlijke en artistieke crisis doormaakte. […] Op een onbewaakt moment, tussen twee afspraken of andere bezigheden in, werd een telefoon tegen een stuk straatmeubilair geplaatst, waarna met behulp van timer en zelfontspanner een foto werd gemaakt van het straatbeeld met zichzelf daarin.”

topp-dubio.nl/20exhibitions/20-in-a-street.html

Fijne fietstoer in het verschiet. Zou zomaar een mooie serie kunnen worden.

About Jeroen Bosch 4742 Articles
Smaakmakend sinds jaar en dag: onafhankelijk kunstenaar, tentoonstellingmaker, trendbeheerder en oprichter art agent orange, artist run art agency. Eigen werk onder jeroenbosch.com Meer info zie trendbeheer.com/jeroen-bosch

2 Comments

  1. Ja ja…(Als blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten niet of niet geheel zijn uitgevoerd en/of de verplichtingen niet (geheel) zijn nagekomen, dan kan de subsidie lager worden vastgesteld dan het bedrag van de verlening of zelfs op nul gezet (art 4:46, tweede lid, van de Awb). Een eventueel al uitgekeerd voorschot is daardoor dan onverschuldigd betaald en kan worden teruggevorderd (artikel 4:95, vierde lid, tweede volzin, van de Awb).

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*